Çocuk Cerrahisi

Doç. Dr. Hüseyin Kılınçaslan

Çocuk Cerrahisi, doğumdan itibaren 18 yaşına kadar cerrahi gerektiren çocuk hastalıklarını tedavi eder.
Çocuk cerrahisi, çocuğun kalp, beyin ve ortopedik problemleri hariç tüm cerrahi işlemlerini kapsar. Çocuk erişkinin bir minyatürü değildir. Bu yüzden çocukluk çağı cerrahi hastalıkları erişkinlerin cerrahi hastalıklarına isim olarak benzer ama tanı ve tedavi olarak farklılık arz eder.
Çocukların vücut yapısı ve fonksiyonları farklı olduğu için cerrahi hastalıklarının da tamamen çocuk cerrahisi üzerine eğitim almış hekimlerce değerlendirilmesi gereklidir.
Çocuk cerrahisi hekimi, sadece çocuklarla uğraştığından, çocukları anlamaya, ifade edemedikleri tıbbi sorunu ortaya çıkarmaya ve en önemlisi çocuğa gerekli sabrı göstermeye alışık kimsedir.

Hüseyin Kılınçaslan - DoktorTakvimi.com

ÇOCUK CERRAHİSİ

ÇOCUK CERRAHİSİ

YENİDOĞAN CERRAHİSİ

 • Özofagus Atrezisi

  Özofagus yemek borusu demektir. Atrezi ise açık olması gereken bir kanalın doğuştan kapalı olması durumudur. Özofagus atrezisinde yemek borusunun bir kısmı oluşmamıştır.

 • Duodenal Atrezi

  Duodenum on iki parmak bağırsağı demektir. İnce bağırsağının ilk kısmıdır. Duodenal atrezi on iki parmak bağırsağının doğuştan kapalı olmasıdır.

 • Jejunoileal Atrezi

  Jejunoileal atreziler yenidoğan bebeklerde ki bağırsak tıkanıklıklarının başlıca nedenleri arasındadır. Bu patolojinin sebebi olarak bebek anne karnında iken…

 • Kolonik Atrezi

  Kolon, kalın bağırsağın diğer adıdır. Kolon atrezisi yenidoğanlarda bağırsak tıkanıklarının nadir bir nedenidir. Görülme sıklığı 1 / 20.000 doğumdur.

 • Pilor Stenozu

  Pilor stenozu daha doğru ismi ile İnfantil hipertrofik pilor stenozu (İHPS) genellikle yaşamın ilk 4 hafta – 8 hafta içerisinde ortaya çıkan ve kas yapısının…

 • Gastroşizis

  Gastroşizis, göbeğin sağındaki tam kat karın duvarı açıklığından karın içinde olması gereken bağırsakların ve nadiren midenin karın dışına çıkmasıdır.

 • Omfalosel

  Doğumda göbek kordonunun bulunduğu bölgede, geniş bir açıklık ve kese biçiminde görülen karın duvarı açıklığıdır. Karın duvarı eksik gelişmesinden kaynaklanır.

 • Konjenital Diyafragma Hernisi

  Diyafram, göğüs ve karın yapılarını ayıran kubbe biçiminde bir kastır.
Diyafram kasında doğumsal olarak bir açıklık kalırsa karın içi organlardan…

 • Ekstrofi Vezika

  Ekstrofi Vezika mesanenin doğumda dışarıda olması halidir. Görülme sıklığı ortalama 30.000 doğumda 1’dir. Erkeklerde daha sıktır.

 • Extrofi Kloaka

  Ekstrofi kloaka 400.000 doğumda 1  oranında görülen bir hastalıktır. Erkeklerde iki kat daha sık görülür. Genitoüriner sistem ve karın ön duvarına…

 • Anorektal Malformasyonlar

  Anorektal bozukluklar, sindirim sisteminin son kısmı ile birlikte idrar yolları ve genital sistemi etkileyen geniş bir yelpazeyi içeren bir hastalık grubudur.

 • Mekonyum İleusu

  Mekonyum, yenidoğan bebeğin ilk dışkısıdır; yeşil veya sarı renklidir. Bebeğin mekonyum çıkışı doğum süreci sırasında veya doğumdan biraz sonra olabilir.

Uzmana Sor

Merak ettiğiniz konu hakkında bilgi almak veya randevu için iletişime geçiniz.