TORTİKOLİS (EĞRİ BOYUN)

Tortikolis eğri boyun demektir. Doğumsal tortikolis boyun yan kısımlarında bulunan sternokleidomastoid (SKM) adlı kasın bir tarafta  kısalması sonucu oluşan bir hastalıktır. Diğer adı müsküler yani kasa bağlı tortikollistir. Baş o kısıma eğilmiştir. Tortikolis, doğumda  olabilir fakat genellikle doğumdan 1 ay sonra fark edilir. Kulak, tortikolis olan taraftaki köprücük kemiğine doğru yaklaşır, yüz ve çene ise…

DİL BAĞI (ANKİLOGLOSSİ)

Bebek anne karnında iken 4.haftada dilin uç kısmı gelişir. Bu kısım iki parça halinde oluşur ve bunlar sonra ortada birleşir. Bu aşamada dil ağız tabanına yapışıktır. İlerleyen haftalarda ağız tabanından serbestleşerek hareketli hale gelir.  İşte bu dönemde meydana gelen bozukluk sonucu dili ağız tabanına bağlayan frenulum denilen yapı kalın bir hal alarak dilin serbestleşmesini engeller.…

WILMS TÜMÖRÜ

Gelişimini tamamlamamış böbrek dokusu kalıntılarından gelişen bir tümördür. Bu tümör Max Wilms tarafından tanımlanmıştır. Diğer adı nefroblastomdur. Görülme sıklığı 1 milyonda 7-10 ‘dur. Bu vakaların %80’ini 5 yaşından küçük çocuklar oluşturur. Genellikle tek böbreği tutar. Her iki böbrekte de aynı anda görülebilir.  Hastalık, erkeklerde kızlara oranla daha sık görülmektedir. Wilms tümörü çabuk büyür ve erken…

labial füzyon

LABİAL FÜZYON

Labium minus ve majus, kız çocuğunun dış genital yapılarına verilen isimdir.  Labial füzyon labium minörlerin yani küçük labiumların birbirine yapışması demektir. Yapışma kısmi veya tam olabilir. Aileler kızlık yeri kapalı diyerek ve idrar yaparken kızlarının ağrısı olduğunu ifade ederek başvururlar. Bu kapanma sonucunda kız çocuklarında idrar yollarının dış ağzı da kapanır, çatallı işeme ve idrar…

TİROGLOSSAL KİST 

Tiroglossal kist çocuklarda en sık görülen doğumsal boyun kitlesidir. Her yaşta görülmesine rağmen %90 ‘ı 10 yaş altında belirti verir. Bir çocukta boyunda kitle varsa bunun üçte biri tiroglossal kisttir diyebiliriz. Tiro ifadesi tiroid bezini, glossal ifadesi de dili ifade eder. Bilindiği gibi tiroid bezi adem elması denilen gırtlak çıkıntısının hemen altında bulunan hormonal bir…

İNMEMİŞ TESTİS VE UTANGAÇ TESTİS

Testisler, bebek anne karnında iken böbreklere yakın bir yerde oluşur ve aşağı doğru inişe başlar. Doğuma iki ay kala yani bebek yedi aylık iken kasık kanalına doğru ilerler. Doğumda ise artık olması gereken yerde yani skrotum dediğimiz torbanın içinde olur. Testisin herhangi bir nedenden dolayı bu inişini tamamlayamayıp torbaya inmemesine yani kanalda ya da karın…

KASIK FITIĞI, SU FITIĞI VE KORDON KİSTİ

Çocuk Cerrahisi’nde kasık fıtığı ameliyatları en sık yapılan ameliyatlardandır. Bebeğin anne karnında gelişimi sırasında, erkek çocuklarda testis denilen yumurtalıklar ilk önce böbreklere yakın oluşmaya ve gelişmeye başlar, sonra karın içinde göç ederek, kasık kanalından geçer ve skrotum adı verilen torbalara iner. Kız çocuklarında over adı verilen yumurtalıklar karın içinde kalır ancak kızlarda da rahimin karın…

SAFRA KESESİ VE SAFRA YOLLARI HASTALIKLARI

Safra kesesi karaciğerin altında bulunur. Karaciğerde üretilen safranın depolanması ve yoğunlaştırılmasını sağlar. Çocuklarda hacmi 20-50 mililitredir. Safra, yağların bağırsak sisteminden emilimini sağlar. Safra kesesi depoladığı safrayı yemek yenilmesini takiben on iki parmak bağırsağına doğru salgılar. Safra kesesi hastalıkları arasında kolesistit yani kesenin iltihabı, safra kesesi taşları ve safra kesesi polipleri sayılabilir. ÇOCUKLARDA SAFRA TAŞLARININ SEBEPLERİ…

ANAL FİSSÜR-HEMOROİD

ANAL FİSSÜR Fissür çatlak, yarık demektir. Anal fissür, katı dışkının yaptığı travmaya bağlı olarak anal mukozanın uzunlamasına yırtılması ile ortaya çıkar. Bu patoloji çocuklarda ağrılı dışkılama, kanlı dışkı ve kabızlığın en önemli nedenlerinden biridir. Bunların çoğu birkaç hafta içinde kendiliğinden iyileşirler. Üç haftaya kadar iyileşmeyen fissürlere de kronik fissür denir. ÇOCUKLARDA ANAL FİSSÜRÜN NEDENLERİ NELERDİR? Sert…

ANAL DARLIK

Sindirim sisteminin son kısmına anüs denir. Kas grubundan oluşmuş bir yapıdır. Rektum içinde biriken dışkı belli bir basıncın üzerine çıkınca anal kanal gevşer ve dışkılama gerçekleşir. Anal darlık anüsün gevşeyememesi anlamına gelir. NEDEN ANAL DARLIK OLUR? ANAL DARLIĞIN BELİRTİ VE BULGULARI NELERDİR? Anal darlığın nedeni anal sfinkter halkasının sert ve sıkı olmasıdır. Rektum içi basınç çok…